PRÍBEH O TROJUHOLNÍKU

(Many thanks to Eva Vohlidkova for translating the I Am A Triangle story into Slovak!)

Predstavte si Krajinu Kruhov. Všetci občania majú tvar kruhu. Krajina Kruhov má svoju typickú kultúru, sviatky, zvyky, jedlo, unikátny jazyk, ale aj hudbu, vzdelávací systém a politické kategórie.

Existuje aj Štát Štvorcov. Tam žijú ľudia v tvare štvorcov. Aj oni majú svoju kultúru, sviatky, zvyky, jedlo (a tak ďalej), rovnako ako Krajina Kruhov, ibaže úplne iné.

Jedného dňa občan Kruh nasadol do lietadla a odletel do Štátu Štvorcov. Dosadol na všetky štyri uprostred Štvorcov a ich štvorcovej kultúry.

Kruh teraz žije uprostred Štvorcov. Do istej miery sa prispôsobuje, ale nikdy z neho nebude skutočný Štvorec. Začína však strácať niečo zo svojej kruhovej kultúry.

Bežné kruhové zvyky sa pomaly miešajú so štvorcovou kultúrou. Kruh si menej pripomína hlavné sviatky Krajiny Kruhov a častejšie oslavuje štvorcové sviatky.

Namiesto obľúbených jedál, ktoré mu pripomínajú Krajinu Kruhov, čoraz častejšie jedáva jedlo spoločnosti Štvorcov. Nové kultúrne normy Štvorcov niekedy prevládnu nad zvykmi Kruhov, no kultúru Kruhov nikdy úplne nestratí.

Kruh sa pomaly – ani si to pritom neuvedomuje – mení na niekoho celkom iného. Stáva sa z neho podnájomník Trojuholník. Byť Trojuholníkom znamená, že máte niečo zo svojej pôvodnej kultúry Kruhov pomiešané s novoprijatými zvykmi Štvorcov.

Už nie ste 100% Kruh, ale nikdy nebudete ani 100% Štvorec. Ocitli ste sa niekde uprostred – ba cítite sa, akoby vás tam zabudli.

Predstavte si, že po istom čase tento Trojuholník zas naskočí do lietadla a vráti sa do Krajiny Kruhov. Trojuholník sa nepremení naspäť na Kruh, iba pretože sa vrátil do krajiny, odkiaľ pochádza. Ostane Trojuholníkom.
Už som navždy Trojuholníkom.

Author: Naomi Hattaway

Naomi Hattaway is the founder of I Am A Triangle, an online community of members from around the globe who have one thing in common – they’ve lived around the world, away from their passport countries. Offering in-person gatherings in over 80 cities around the globe, I Am A Triangle also exists to be a one-stop-shop for resources whether you are just pondering a move abroad, currently are living the adventure, or are repatriating back “home.” She also owns 8th & Home Real Estate and Relocation, a referral network matching families on the move with real estate professionals who chase communities and not commissions. After living in several locations in the United States, her family (three kids, now ages 21, 13 and 10) moved overseas to Delhi, India where she learned to thrive in the midst of chaos.

Following a one-year stint in Singapore, they are now back in the United States, and she has traipsed her way from Florida to Virginia and is now – for the time being – in Ohio. Naomi is passionate about community building and empowering others to thrive, not just survive, in the places they call home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *